Дежурен телефон  за уведомяване на РДГ Ловеч, при прекъсване на системата за видеонаблюдение в обектите по чл. 206 от ЗГ - 0878015112 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: https://app.eop.bg/buyer/32508

Начало

РДГ Ловеч

 

РДГ – Ловеч носи името на град Ловеч, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на РДГ – Ловеч обхваща централните части на Северна България като граничи на север с течението на р. Дунав и Република Румъния, на изток с РДГ – Велико Търново, на юг достига до високите части на Централната Старопланинска верига, които попадат в Национален парк “Централен Балкан” и на запад граничи с РДГ – Берковица.
Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Ловеч стопанисва горския фонд на територията на област Ловеч и следните общини: Гулянци, Никопол, Белене, Левски, Пордим, Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пелово, Червен бряг, Луковит, Ябланица, Тетевен, Угърчин, Ловеч, Летница, Троян и Априлци.
РДГ – Ловеч включва 10 държавни горски стопанства и 1 държавно ловно стопанства (ДЛС “Русалка” - Априлци).

Подобряване на административното обслужване на потребителите и във връзка с дадени препоръки за изпълнение с писмо изх. № 03-159/26.54.2022 г. на Инспектората на Министерството на земеделието

Заповед РДГ08-3-403/13.09.2022  на Директора на РДГ-Ловеч за провеждане на търг за продажба на движими вещи

07.07.2022г Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за провеждане на търг за движими вещи частна държавна собственост и Протокол за резултатите от проведения търг

Заповед РДГ08-3-360/24.08.2022 и Заповед РДГ08-3-359/22.08.2022 на Директора на РДГ-Ловеч за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост и протоколи към тях.


!!! Заявления за регистрация на GPS на МПС !!!

Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за провеждане на търг за  движими вещи частна държавна собственост

Заповед на Директора на РДГ-Ловеч за провеждане на търг за продажба на движими вещи

Резулати от проведения търг

На ВНИМАНИЕТО на частните лесовъди !!!

Списък с услуги предоставяни от  РДГ-Ловеч

Заявяване на електронни услуги, предоставяни от  РДГ-Ловеч

Закон за достъп до обществена информация

Информация, относно подаване на заявление за достъп до обществена информация

Такси по ЗДОИ

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване

Заповедите за изваждане от употреба на производствена марка са ТУК!

Заповед на Областен управител на Област Ловеч за пожароопасен сезон през 2022 година в горските територии в Област Ловеч

Заповед  на Областен управител  на Област Плевен  за пожароопасен  сезон  през 2022 година в  горските територии в Област Плевен 

 

Заповед на Областен управител на Област Ловеч, относно пожароопасен сзезон  2021година

Заповед на Областен управител на Област Плевен, относно пожароопасен сзезон  2021година

Информация за  GPS-устройствата на МПС и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Годишен отчет за 2020г за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне по ЗДОИ

Годишен отчет за 2021г за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне по ЗДОИ 

Годишен доклад на Регионална дирекция по горите – Ловеч за  дейността през 2021 година

 

 

 

 

Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа 

гр.Ловеч, ул.Търговска №56, ет.3

тел.:068603823, факс:068603822

ел.поща: ruglovetch@iag.bg

Работно време на звеното за административно обслужване

/ деловодство /

от понеделник до петък

 непрекъснато от 8:30 до 17:00

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн
Mеждународен ден на горите
Горскостопански планове
Регламент 995